Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je hlavní osobou křesťanského náboženství. Doba jeho života je uváděna mezi lety 7 př.n.l. až 36 n. l. Zcela přesná data nejsou známa, ale od Ježíšova narození se datují roky našeho letopočtu. Příběh Kristův je v Bibli líčen již od doby před narozením, začíná neposkvrněným početím Panny Marie. Jeho narození si lidé na celém světě připomínají v období Vánoc. Ježíš Nazaretský hlásal své učení na cestách, vybízel posluchače ke změně myšlení a pokání, lásce k Bohu i bližnímu svému a podle těchto zásad i sám žil. Oznamoval také, že brzy přijde Boží království. Židé v něm viděli proroka a Spasitele, byl považován za Syna Božího, jako proroka ho označovali i muslimové. Byl zajat Římany a ukřižován v Jeruzalémě.


Svíčka

Vždy s příchodem předvánočního času začíná příprava na toto krásné roční období. I když je dnes období adventu poznamenáno stresem a shonem, dříve bylo chápáno zcela opačně – jako období zklidnění a počátek očekávání oslav narození Ježíše Krista. S pojmem advent si většina lidí spojuje právě adventní věnec. Tradiční vánoční věnec s adventními svíčkami se umisťoval na stůl, ozdobné adventní věnce se v současnosti věší i na dveře a zhotovují se i z dalších méně tradičních materiálů, takže v domácnostech lze nalézt i slámový nebo keramický adventní věnec.

Andílci

Vánoce nejsou jen svátky klidu a pohody, krásné výzdoby a dobrého jídla, ale také mnoha tradic. K nim patří i vánoční hudba, mše, ale i vánoční písničky nebo básničky. Především vánoční koledy mají dlouhou tradici, některé z nich jsou původu lidového, jiné byly uměle vytvořeny a postupně zlidověly. S vánočními zvyky jsou spojeny i různé říkanky a vánoční básničky, které milují především děti. Ty předvádějí, co se naučily, před postavami s vánocemi spojenými – Mikulášem, čertem a u vánočního stromku mohou zarecitovat Ježíškovi.

Cesmína

K časům vánočním patří zvyk vyzdobit svá obydlí také typickými vánočními rostlinami. Každá z těchto rostlin má svůj význam, všechny by však měly přispívat ke klidu a pohodě, které k vánočním svátkům neodlučitelně patří. Výzdobu mohou tvořit třeba typická vánoční hvězda, jmelí, cesmína, vánoční kaktus nebo brambořík.

Půjdem spolu do Betléma

Připomeňme si slova (text) vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma. Kdo by neznal chytlavou melodii a první sloku této lidové koledy. Znáte ale všechny její sloky?