Vánoční betlém


Vánoční betlémKostely, vánoční trhy, obchody i domácnosti se ve vánočním čase pyšní tradiční výzdobou-betlémem. Ten se stal jedním z nejvýznačnějších symbolů tohoto času, i když v domácnostech původně umísťován nebyl. Typickým místem pro vystavení betlému byly bohaté šlechtické domy nebo kostely. Od 18. století se menší betlémy začaly objevovat i v domácnostech a živé betlémy pak na tržištích, dnes na vánočních trzích. Betlémy mají dlouhou a zajímavou historii, váží se k nim i další významy a tradiční události. Rozhodně však o Vánocích nemohou nikde chybět.

Klasický betlém
Klasický betlém. Autor: Gerhard G., zdroj: Pixabay

Betlém nebo jesličky?

Co je vlastně betlém nebo jiným názvem jesličky? Jde o zobrazení tzv. svaté rodiny, tedy Josefa, Marie a malého Ježíška. Ten leží v jesličkách a kolem něj mohou být zvířátka, popřípadě další lidé, kteří ho vítají na světě. K nim patří například tři králové, pastýři a chybět nesmějí ani andělé. Jesličky se používaly k uložení slámy nebo sena ve chlévě. Do nich měl být položen právě narozený Ježíšek. Betlém je město v Palestině, nedaleko od Jeruzaléma. Právě zde se měl Ježíš Kristus ve chlévě narodit. U nás v Čechách se první betlémy objevily již v 16. století, kdy byl betlém vystaven u Karlova mostu v kostele Sv. Klimenta. Betlémy se pak začaly stavět i v okolních kostelích a klášterech a tradice se šířila po celé zemi. Jako výraz chudoby, ale také naděje a lásky k člověku se betlémy později dostaly i do venkovských domácností.

Venkovní betlém ze slámy
Venkovní betlém ze slámy. Autor: Roman Paroubek, zdroj: Pixabay
Háčkovaný betlém
Háčkovaný betlém. Autor: iremans, zdroj: Pixabay

Které figurky patří do betlémů

Základními postavami betlémů jsou svatý Josef, Panna Marie, Ježíšek, tři králové, pastýři, anděl, dobytek a skot. Lidé postupně začali doplňovat další postavy a prostředí, většinou takové, které se vyskytovaly v jejich okolí, například řemesla, známé rodiny, pány a poddané a další. Základní materiálem pro výrobu betlému bylo dřevo, dalšími materiály byly například keramika, papír, vosk, šustí. Betlémy se tvořily i z méně obvyklých materiálů, jako jsou krajky, kosti, perník. Setkat se můžeme i s betlémem z uhlí, písku, látky nebo těsta. I velikosti betlémů jsou různé – od životní velikosti po miniatury. Mnoho figurek v betlémech bylo i pohyblivých, takže betlém mohl vyprávět celé příběhy.

Panna Marie, Josef a malý Ježíš
Panna Marie, Josef a malý Ježíš. Autor: Håkan Stigson, zdroj: Pixabay
Tři králové ze dřeva
Tři králové ze dřeva. Autor: Hans Braxmeier, zdroj: Pixabay

Jak vznikla tradice betlémů

Tradice betlémů je inspirovaná událostí ze 13. století, kdy jeden z významných italských šlechticů pozval Františka z Assisi do svého sídla, kde měl světec strávit Vánoce. Ten toužil po tom, aby viděl biblický výjev – zrození Ježíše a jeho uložení do jesliček v chlévě. Rozhodl se, že si takový obraz vybuduje, vybral si jeskyni na vrcholu kopce a upravil ji jako kapli. Zde vybudoval scénu z chudého chléva s Ježíškem v jesličkách, oslíkem a teletem. Na Štědrý den pozval do tohoto místa okolní obyvatele. O půlnoci zazněly zvony a celý kopec svítil září pochodní, které sebou unesli příchozí. V jeskyni pak uviděli vybudovanou scénu, byla sloužena mše a četla se z evangelia právě pasáž o Ježíškově zrození. Podle této události byly sepsány vánoční hry se zpěvy a stavění betlémů se stalo vánoční tradicí.

Jesličky
Jesličky. Autor: Philip Walenga, zdroj: Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *