Betlém

Betlém, jinak nazývaný také jesličky, je zobrazením narození Spasitele – Ježíše Krista. Hlavními postavami betlému jsou Panna Maria a svatý Josef, Ježíšovi rodiče, při péči o právě narozeného syna. Protože ve městě Betlémě nenašli místo, na kterém by se ubytovali, porodila Maria Ježíška ve chlévě a uložila ho do jesliček k zakládání sena. Právě jesle s Ježíškem tvoří středovou scénu betlému. Kromě Svaté rodiny jsou součástí i další postavy. K nejznámějším patří Tři králové, kteří přinášejí novorozenému Spasiteli dary z Orientu, pastýři se svými stády, zvířata, z nichž k nejproslulejším patří osel a volek, či anděl volající známou větu „ Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle na zemi“. Betlém býval vyráběn nejčastěji ze dřeva nebo z perníku, další varianty jsou papírové nebo keramické. V době Vánoc se udržuje tradice živých betlémů, kdy je možno na různých prostranstvích, trzích, u kostelů a jiných veřejných místech vidět lidi, kteří představují jednotlivé postavy či hrají různé vánoční scénky.


Ovečka

Píseň Pásli ovce Valaši patří mezi tradiční české vánoční koledy. V tomto článku naleznete text (slova) této moravské lidové písně.

Slyšte, slyšte, pastuškové

Boží hod vánoční je v západní civilizaci jeden z nejvýznamnějších svátků v roce. Dnes jej spojujeme s Vánocemi, tedy s oslavami narození Ježíše Krista, které se tradičně datuje právě na 25. prosince. Pokud bychom zpět dějinami šli ještě přes křesťanskou historii, našli bychom v tomto období další velké svátky, které se vztahovaly k vítání slunce během slunovratu. Většina z nás však vnímá První svátek vánoční v tradičním křesťanském pojetí, a tak si o něm pojďme něco říct.

Vánoční betlém

Kostely, vánoční trhy, obchody i domácnosti se ve vánočním čase pyšní tradiční výzdobou-betlémem. Ten se stal jedním z nejvýznačnějších symbolů tohoto času, i když v domácnostech původně umísťován nebyl. Typickým místem pro vystavení betlému byly bohaté šlechtické domy nebo kostely. Od 18. století se menší betlémy začaly objevovat i v domácnostech a živé betlémy pak na tržištích, dnes na vánočních trzích. Betlémy mají dlouhou a zajímavou historii, váží se k nim i další významy a tradiční události. Rozhodně však o Vánocích nemohou nikde chybět.

Andílci

Vánoce nejsou jen svátky klidu a pohody, krásné výzdoby a dobrého jídla, ale také mnoha tradic. K nim patří i vánoční hudba, mše, ale i vánoční písničky nebo básničky. Především vánoční koledy mají dlouhou tradici, některé z nich jsou původu lidového, jiné byly uměle vytvořeny a postupně zlidověly. S vánočními zvyky jsou spojeny i různé říkanky a vánoční básničky, které milují především děti. Ty předvádějí, co se naučily, před postavami s vánocemi spojenými – Mikulášem, čertem a u vánočního stromku mohou zarecitovat Ježíškovi.

Cesmína

K časům vánočním patří zvyk vyzdobit svá obydlí také typickými vánočními rostlinami. Každá z těchto rostlin má svůj význam, všechny by však měly přispívat ke klidu a pohodě, které k vánočním svátkům neodlučitelně patří. Výzdobu mohou tvořit třeba typická vánoční hvězda, jmelí, cesmína, vánoční kaktus nebo brambořík.

Půjdem spolu do Betléma

Připomeňme si slova (text) vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma. Kdo by neznal chytlavou melodii a první sloku této lidové koledy. Znáte ale všechny její sloky?