Nesem vám noviny


Dnes vám přinášíme slova – text známé lidové vánoční písně (koledy) Nesem vám noviny.be

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z Betlémské krajiny, pozor dejte,
𝄆 slyšte je pilně a neomylně, 𝄇
rozjímejte.

Syna porodila, čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána,
𝄆 Jej obvinula a zavinula 𝄇
plenčičkama.

K němužto andělé s nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
𝄆 Jeho vítali, Jeho chválili, 𝄇
dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal,
když se jim na poušti všem ukázal,
𝄆 k Betlému jíti, neprodlévati, 𝄇
hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení
𝄆 nebo noc tmavá se proměnila 𝄇
v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
𝄆 že jest narozen, v jeslích položen 𝄇
oznamují.

Též i my, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
𝄆 Ježíše svého, Pána našeho 𝄇
přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, s nebe daný!
Jenž jsi se narodil z čisté Panny,
𝄆 pohlédni na nás a přijmi od nás 𝄇
tyto dary.

S nebe Jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský!
𝄆 Jaký spanilý a ušlechtilý 𝄇
celý krásný.

Tak Jsi svůj lid sobě zamiloval,
že’s ani nebe proň nelitoval,
𝄆 sstoupil Jsi s nebe, abys zaň sebe 𝄇
obětoval.

Přijmy ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš!
𝄆 Tvoje poddané, Tobě oddané, 𝄇
Ty dobře znáš.

Děkujem Ti za Tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
𝄆 na které jistě čekalo lidské 𝄇
pokolení.

Žádáme s srdečnou zkušeností,
aby Jsi nás uvedl do radosti,
𝄆 tam, kde přebýváš, slávy požíváš 𝄇
na věčnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *