Anděl pastýřům zvěstoval


Anděl Další vánoční písní, jejíž slova vám přinášíme, je lidová píseň Anděl pastýřům zvěstoval.

 

 

 

Anděl pastýřům zvěstoval,
aby se každý radoval;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Že se narodil Kristus Pán,
od Boha Otce k nám poslán;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Ó, velká tato láska k nám,
kterou prokázal On jest nám;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Zrozen jest nám k vykoupení
od věčného zatracení;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Nebe, země mají radost
nad Tím, jenž přišel hlásat ctnost;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

On jest ten nám přislíbený
Messiáš očekávaný;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

S jakou pokorou velikou
přišel spasit duši lidskou;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Jenž slavný v nebeském kůru
vzal na se lidskou podstatu;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

K Jesličkám Jeho spěchejme,
s pastýři se Mu klanějme;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Obětujme Jemu dary
ze srdce své plné pokory;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Ten, jenž jest pln Božské slávy,
přijímá rád dary;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Pravdu přišel nám oznámit
a zázraky vše potvrdit;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Pevně věříce té pravdě
čiňme dle ní v každé době;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Ježíš co přítel všech lidí
nad naším spasením vždy bdí;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Nuzné a bídné zve k Sobě,
těší je v jejich chudobě;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Hříšníky kající těší,
že jim k pomoci přispíší;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Prosme Ho všichni srdečně,
by nás spasil časně, věčně;
radujme se, veselme se
z Jeho narození!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *