Jesličky

Jesličky jsou jiným názvem pro betlém, tedy plastické ztvárnění Ježíšova narození. Původní označení jesličky se týkalo zařízení chléva, kde se do jeslí zakládalo seno. Do takových jeslí údajně položila Panna Maria novorozence, když museli nuceně přenocovat v chlévě, kde také porodila. Proto se zobrazení tohoto výjevu označuje jako jesličky. Ty se tradují již od 13. století, kdy svatý František z Assisi pobýval v době Vánoc na panství italského šlechtice a zde chtěl reálně předvést výjev Spasitelova narození. Proto takovou scénu s jesličkami a zvířaty připravil v blízké jeskyni a 24. prosince tam byla sloužena mše, při níž František četl z Lukášova evangelia pasáže o této události. Zde byly k vidění první jesličky a také odsloužena první půlnoční mše.


Andílci

Vánoce nejsou jen svátky klidu a pohody, krásné výzdoby a dobrého jídla, ale také mnoha tradic. K nim patří i vánoční hudba, mše, ale i vánoční písničky nebo básničky. Především vánoční koledy mají dlouhou tradici, některé z nich jsou původu lidového, jiné byly uměle vytvořeny a postupně zlidověly. S vánočními zvyky jsou spojeny i různé říkanky a vánoční básničky, které milují především děti. Ty předvádějí, co se naučily, před postavami s vánocemi spojenými – Mikulášem, čertem a u vánočního stromku mohou zarecitovat Ježíškovi.

Půjdem spolu do Betléma

Připomeňme si slova (text) vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma. Kdo by neznal chytlavou melodii a první sloku této lidové koledy. Znáte ale všechny její sloky?