Keramika

Keramika je materiál, který člověka provází od té doby, kdy začal využívat schopností něco vytvářet. Prvotní výrobky byly výhradně ze surovin dostupných v přírodě a jednalo se o primitivní nádoby. Vlastnosti současné keramiky se od těch původních značně odlišují, což je způsobeno jak použitými materiály, tak způsobem zpracování. Základní technologie i popis toho, co tento materiál je, zůstávají stejné. Definice označuje keramiku jako nekovový materiál anorganického původu, většinou nerozpustný ve vodě a z jedné třetiny krystalický. Základními materiály jsou cihlářská hlína, kaolín, bělčina nebo hrnčina. Zpracování do konečné podoby probíhá vytvarováním za normální teploty a následným vysušením a vypálením při teplotě nad 800 stupňů. Výrobek tak získá požadované konečné parametry. Typickými vlastnostmi keramiky jsou malá tepelná a elektrická vodivost, pevnost, odolnost proti teplotám a korozi, vlhkosti a chemickým vlivům, ale také poréznost a křehkost. Má široké využití – od průmyslů přes lékařství až k umění. Dekorativní vlastnosti oceníme především v období Vánoc, kdy jsou velmi populární keramické vánoční ozdoby a svícny.


Vánoční výzdoba má mnoho podob

Na vánoční výzdobu vynakládáme každý rok velké množství finančních prostředků, ale ani se značnými náklady se nám nemusí podařit docílit té správné atmosféry. Cílem výzdoby přece není nejelegantnější a nejmódnější prostředí, ale klid, pohoda a spokojenost, které k Vánocům patří.