PF

PF neboli novoročenka je označení blahopřání. Název pochází z Francie (Pour féliciter). Většinou je PF kartou nebo dvojlistem z papíru a má tradiční ozdobný motiv nebo firemní loga. Nově je takovým přáním také email s přílohou, elektronická pohlednice nebo MMS zpráva. Obsahem PF je vážné nebo veselé přání do nového roku. Někdy nahrazuje vánoční pohlednice. Nejčastější novoročenky jsou papírové, na vánočních trzích je však možno zakoupit i novoročenky z dalších materiálů, například keramiky. Originální novoročenky si lze i objednat nebo vyrobit doma. PF mají u nás tradici od 19. století. Jsou necírkevní alternativou vánočního přání, proto se rozšířily nejdříve ve městech, později i na venkově. Často se využívaly jako náhrada osobního přání. I když se ve Francii označení PF již nepoužívá, u nás se vžilo tak, že pokusy o náhradu jinou zkratkou nebyly úspěšné.


Přání k Vánocům

Mezi tradiční vánoční zvyklosti patří přání k Vánocům. To může mít mnoho podob od osobního blahopřání s podáním ruky přes papírová přáníčka zaslaná poštou až po texty přání předané emailem nebo pomocí SMS. Právě o textových blahopřáních bude tento článek, ve kterém naleznete ukázky textů vánočních přání.